Tramigo - The Best Selling GPS/GSM Tracker

M1 Fleet Enterprise

Tramigo M1 Fleet Enterprise klienten är avancerad programvara som låter användaren kontrollera ett flertal av T22/T23 seriens spårare med en eller flera PC:n samtidigt. Fungerar som stand-alone eller client-server programvara för fordonsspårning.

M1 Fleet Enterprise är högt kompatibel för fordonsägare och tjänsteleverantörer samt större flottor av fordon.

Funktioner:

 1. Användarvänlig UI låter användaren för hela flottan kontrollera sina fordon från en PC.

 2. Klient-Server arkitektur. M1 Fleet Enterprise låter dig välja vilken anslutning du väljer för att spåra din flotta:

  a) LOKAL maskin – hänvisar till en stand-alone/server anslutning som behöver ett GSM modem kopplad till din PC för att kunna skicka och ta emot meddelanden.

  b) FJÄRR maskin – hänvisar till klient-server anslutningen som låter dig kontrollera och övervaka din flotta via LAN/trådlöst nätverk då du endast behöver ansluta dig till M1 Fleet Enterprise Servern (inget GSM modem behövs).

 3. Flerfaldiga modem stöder en större mängd fordon. Med Meddelande-Servern kan man installera ett flertal modm för att understöda en större mängd SMS trafik till och från spårarna.

 4. Användare kan använda sig av följande kartor:
  → Open Street Map
  → Open Street OSM
  → Google Maps
  → Google Satellite Maps
  → Google Hybrid Maps
  → OVI Maps

 5. Stöder också att kartor sparas och kan användas offline om Internet inte är tillgängligt. Du kan välja att spara en viss del av en karta och sedan använda den om du inte får kontakt med Internet.

 6. Meddelanden. Alla meddelanden som skickas och tas emot kan sparas och senare kontrolleras.

 7. Effektiv prossessering av meddelanden. Processen är gjord av servern. Även om användaren är inloggad kommer server att processera meddelanden från modemet.

 8. Snabbare export av data. Snabbare tider att exportera data ur applikationen till XLSX (Excel) eller CSV format.

 9. Live spårning. Med att trycka på endast en knapp kan du göra upp en väg för de valda Tramigo spårarna. Kartan uppdateras ständigt då nya rapporter fås in och olika fordon kan spåras från olika fönster på skärmen.

 10. Breadcrumb trail visar data för var fordonet varit en viss tidpunkt. Du kan se de lägen där din Tramigo varit förra veckan eller förra månaden. Denna funktion innehållet också information om var färden startade och var den slutade.

 11. Enkelt att kolla upp förflutna lägen och äldre rapporter.

Mer information

För att få mer information om M1 Fleet Enterprise kan du kontakta vår försäljningspersonal i Sverige.