Tramigo - The Best Selling GPS/GSM Tracker

Om oss

Vår mission: att maximera slutanvändarens nöjdhet samt våra partners lönsamhet

Designad i Finland med över tio års erfarenhet, fem olika produktgenerationer inom fordonssäkerhet och spårning på varje kontinent i världen. Vi förstår att det är mer än bara en spårare gjord av högkvalitetskomponenter som behövs för att säkra våra kunders flottor och familjer runtom i Sverige.

Starkt samarbete, branding och återförsäljarnätverk är nyckeln till att uppnå detta mål och se till att vi kan reagera till den ständigt ändrande behoven för fordonsägare, familjer och entreprenörparnters.

Vi förstår att flera segment inom spårningsverksamheten är tjänstedriven. Vi tjänar dem som en OEM-leverantör samt erbjuder omprofileringsrätter med attraktiv prissättning och gratis programvara.

Vare sig du vill säkra din familj eller flotta kan du starta som distributor eller återförsäljare på ditt område eller planera och börja ditt eget företag med Tramigo. Vi erbjuder ett komplett paket för dig. Kontakta oss idag för mer information!