Tramigo - The Best Selling GPS/GSM Tracker

M1 Fleet – Gratis PC programvara för flottvaktande

M1 Fleet är en gratis programvara för PC som möjliggör ett lättare, säkrare och roligare sätt att lokalisera din flotta, personal eller dina familjemedlemmar. M1 Fleet rekommenderas ifall du behöver lokalisera flera Tramigo samtidigt. För mobilt bruk finns även M1 Move programvara, som är gratis.

Fördelar för flottägare

M1 Fleet är ideal för SME daglig styrning av flottan och för flottsäkerhet sant säkerhetsapplikationer.TLD landmärkena ger dig en säker uppfattning om dina fordons eller din personals läge saMt gör Maps eller Earth snabbare och lättare att förstå. Du kan låta din personal med hjAlp av M1 Fleet programvara för PC lokalisera fordonen från kontoret då du med en M1 Move samtidigt gör det samma under ett kundmöte.

M1 Fleet kräver ett modem för att sända och ta emot SMS och Tramigo har testat Siemens TC65 (Quad band) eller TC35i (900/1800). Dessa modemserier kan beställas direkt från Tramigo. M1 Fleet har utvecklats för att stöda vilket som helst GSM v7.0 standardmodem, däremot stöder företaget endast Siemens modem.

Egenskaper:

  • Kartor – Tramigos lägen visas med hjälp av Maps eller. Användaren kan välja mellan kartor, satellitbilder eller både och.
  • Alarm – Högt prioriterade rapporter från din Tramigo kan understreckas eller också aktivera ett ljud ifall så önskat.
  • Live Tracking – Visar läget för inkommande rapporter automatiskt för en eller alla dina Tramigos.
  • Smart lokalisering –Med en knapptryckning kan du snabbt välja flera lokaliserinsalternativ för att nära lokaliser stulna fordon eller dyrbar last. Enhetsikonen blir röd till färgen för att du lätt ska kunna se dina viktiga Tramigos.
  • Breadcrumb Trail – Kolla in lägena som din Tramigo besökt under en eller flera resor under ett dygn, en vecka eller en månad
  • Control Center – Från kontrollcentret kan du lätt endast med en musklick välja alla dina viktigaste rapportalternativ för varje Tramigo. Rese-, hastighetS-, alarm-, zon-, avstånds- och tidrapporterna blir lättare att använda.

Lätt att installera: ladda ner denna fil och kör setup.exe. Krav på system finns listade i användningsmanualen.

>> Tillbaka till Produkter