Tramigo - The Best Selling GPS/GSM Tracker

Tramigo M1 Move - lokalisering var som helst

M1 Move är en gratis programvara för mobiltelefoner som erbjuder ett lättare, mera säkert och roligare sätt att lokalisera din flotta, din personal samt familjefordon. M1 Move rekommenderas ifall du behöver lokaliserar flera Tramigo på samma gång. För kontorsanvändning finns även M1 Fleet PC programvara, som är gratis.

Fördelar för flottägare och fältpersonal

M1 Move lämpar sig perfekt för en flottägare; du kan ha alla dina fordon i din mobiltelefon och lokalisera dina företagsbilar och din personal oberoende av tid och plats. Du får vilka som helst automatiska påminnelser eller rapporter till din telefon och kan lätt styra ett tiotal fordon från den. TLD Landmark ger dig en omedelbar vetskap om dina fordons eller din personals läge och gör Maps lättare och snabbare att förstå. Du kan låta din personal lokalisera fordonen från kontoret och samtidigt själv göra det samma med hjälp av M1 Move medan du är på vägen eller på en kundträff.

M1 Move är ett utomordentlig redskap för din fältpersonal. Du kan vakta dina fordon eller din personal när som helst eller med M1 Fleet på ditt kontor. Du kan ge din fältpersonal tillfälligT eller permanent tillstånd att lokalisera och vakta utvalda fordon. M1 Move är ett nödvändigt redskap för säkerhetsoperationer, fordonsåterhämtningsteam och andra fältoperationer.

M1 Move för familjeanvändare

Köp en Tramigo till alla dina familjemedlemmar och fordon. M1 Move är ett lätt och roligt sätt att öka lugnet i familjen. M1 Move alarmerar dig ifall något händer och du kan enkelt lokalisera alla familjens fordon; bilar, motorcyklar, båtar, barn eller makar när som helst.Med hjälp av Move Map kan du även överraska din fru!

Egenskaper:

  • den revolutionära Move Map egenskapen gör det möjligt för dig att omedelbart åskådliggöra landmärkena närmast din Tramigo. En blick och du vet var din Tramigo finns.
  • M1 Move hjälper Maps användare! Den visar TLD landmärken på Maps botten; du förstår dina fordons eller dina närmastes läge utan problem.
  • Den användarvänliga navigationsmenyn gör det möjligt att skicka kommandon till din Tramigo utan att måsta komma ihåg textkommandon. Du behöver bara välja från menyn och skicka iväg kommandot.

Installationen är lätt: besök m.tramigo.net och få din kopia.

M1 Move ersätter M1 Love, Tramigo M1 S60 och Tramigo M1 Java redskapen.

>> Tillbaka till Produkter